Laboratorium - pełen zakres badań

Możliwość wykonywania badań bez skierowania.

 

PAKIET CIĄŻOWY PODSTAWOWY  -    247zł


Promocyjne pakiety badań laboratoryjnych:
1/Pakiet ogólny.
2/Pakiet wątrobowy.
3/Pakiet nerkowy.
4/Pakiet kostny.
5/Pakiet trzuskowy.
6/Pakiet metaboliczny.
7/Pakiet tarczycowy.
8/Pakiet dla kobiet planujących ciążę.
9/Pakiet dla kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną.
10/Pakiet dla kobiet po 40 rż.
11/Pakiet dla mężczyzn po 40 rż.
12/Pakiet przed zabiegiem operacyjnym.
13/Pakiet niedokrwistości niedoborowych.
14/Pakiet ciążowy podstawowy.
15/Pakiet badań na całą ciąże.PAKIET OGÓLNY:  


Cena przy zakupie pojedynczych badań: 111zł
Promocyjna cena badań: 85 zł


Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę poprawności funkcjonowania układu krwiotwórczego i układu immunologicznego
 • sprawdzenie ewentualnej obecności stanu zapalnego
 • ocenę poprawności funkcjonowania nerek
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu
 • ocenę stanu gospodarki lipidowej (metabolizmu cholesterolu)
 • ocenę stanu gospodarki węglowodanowej (metabolizm glukozy)

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a także palacze papierosów.

Glukoza w osoczu – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

PAKIET WĄTROBOWY:

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 110zł
Promocyjna cena badań:89 złWątroba to narząd o wielu funkcjach metabolicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

W wątrobie zachodzi produkcja białek osocza, np. białek niezbędnych w procesie krzepnięcia krwi, a także produkcja i wydzielanie żółci. Wątroba bierze udział w przemianach cholesterolu, magazynuje niektóre witaminy oraz neutralizuje toksyny takie jak alkohol etylowy, leki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. Zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby mogą być spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz zakażeniami wirusami takimi jak HBV, HCV.
Ze względu na niezbędny charakter każdego z procesów zachodzących w wątrobie, badania poprawności działania tego narządu mają na celu skontrolowanie jego funkcji oraz sprawdzenie przyczyny ewentualnej dysfunkcji.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę stopnia uszkodzenia (integralności) komórek wątrobowych
 • ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych
 • ocenę funkcji wydalniczych – sprawdzenie statusu serologicznego odnośnie wirusów powodujących zakażenia wątroby

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, także żółtaczki noworodków, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu alkoholowym m.in. marskości.

Antygen HBs (HBsAg) – jest podstawowym markerem ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), dlatego też jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia oraz do monitorowania stanu osób zakażonych, aby ocenić czy pacjent został wyleczony oraz czy po wyleczeniu pozostał nosicielem wirusa.

Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) – są stosowane w diagnozowaniu pacjentów wykazujących objawy zapalenia wątroby oraz w przypadkach ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jednak należy pamiętać, że wykrycie wyłącznie anty-HCV, bez wskazań klinicznych, nie może stanowić podstawy rozpoznania zakażenia. Dlatego też dodatni wynik należy traktować tylko jako możliwość istniejącego zakażenia i należy przeprowadzić dodatkowe specjalistyczne badania, aby tę możliwość potwierdzić lub wykluczyć.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.

PAKIET NERKOWY

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 65zł
Promocyjna cena badań: 48zł

Nerki to narząd filtrujący krew dzięki czemu organizm jest oczyszczany ze szkodliwych produktów przemiany materii.

Nerki służą także do wydalania nadmiaru wody z organizmu. Dzięki regulacji wydalania sodu, potasu i innych jonów, biorą udział w utrzymaniu prawidłowego stanu gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej organizmu. Regulują ciśnienie tętnicze i czynność szpiku kostnego. Badania funkcji tego narządu obejmują badania krwi i moczu, dzięki którym można wykryć nie tylko choroby nerek i dróg moczowych, ale także choroby ogólnoustrojowe powodujące zmiany składu moczu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę zdolności nerek do wydalania produktów przemiany materii
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej
 • sprawdzenie poprawnego funkcjonowania nerek
 • sprawdzenie zaburzeń funkcji filtracyjnej nerek

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, mają również znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Białko całkowite w surowicy – w jego skład wchodzą różne frakcje białek (m.in. albumina, globuliny). Wskazaniami do oznaczania tego podstawowego parametru są: przewlekłe choroby nerek i wątroby, przewlekłe biegunki i zespoły złego wchłaniania, oparzenia, zakażenia, niedobory białkowe w diecie, przewlekłe głodzenie, stany niedożywienia, a także odwodnienie, wstrząs i zaburzenia odporności. W celu oceny, która z frakcji białka jest odpowiedzialna za stany podwyższenia lub obniżenia całkowitej jego wartości należy wykonać badanie zwane proteinogramem, czyli elektroforetyczny rozdział białek.

PAKIET KOSTNY
 

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 36zł
Promocyjna cena badań: 30zł

Osteoporoza to choroba polegająca na zmniejszeniu masy kostnej i osłabieniu struktury przestrzennej kości, skutkiem czego nawet niewielkie urazy mogą prowadzić do złamania kości.

Osteoporoza to choroba rozwijająca się z wiekiem, przy czym dotyczy głównie kobiet po okresie menopauzy. Zmniejszenie masy kostnej może również być związane z nieprawidłową dietą oraz zażywaniem niektórych leków.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę stanu metabolizmu kości, ze szczególnym uwzględnieniem statusu uwalniania z kości jonów wchodzących w skład jej struktury.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Oznaczenia fosfatazy alkalicznej oraz wapnia i fosforu oceniane łącznie pozwalają na ewentualne rozpoznanie zaburzeń tworzenia i wapnienia kości, gospodarki witaminy D3, a w efekcie umożliwiają wczesne zapobieganie i leczenie chorób kości (np. osteoporozy).

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości oraz przydatne do oceny skuteczności podawania witaminy D3. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosforany w surowicy – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, chorób przytarczyc i tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol, jak również w bólach kości i osłabieniu siły mięśniowej.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale może być również pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.
 

PAKIET TRZUSTKOWY

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 59zł
Promocyjna cena badań: 47zł

Trzustka to narząd o dwóch funkcjach wydzielniczych.

Pierwsza to produkcja i wydzielanie do dwunastnicy tzw. soku trzustkowego (trawiennego) zawierającego enzymy niezbędne w procesie trawienia pokarmu. Druga funkcja trzustki związana jest z produkcją i wydzielaniem hormonów biorących udział w przemianach metabolicznych organizmu, a w szczególności insuliny, hormonu regulującego stężenie glukozy we krwi. Zmniejszone wydzielanie insuliny prowadzi do rozwoju cukrzycy. Zaburzenia funkcji wydzielniczych trzustki mogą być spowodowane przez kamienie żółciowe i nadużywanie alkoholu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • sprawdzenie ewentualnej obecności przewlekłego lub ostrego stanu zapalnego trzustki
 • ocenę funkcji wydzielniczej trzustki

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Amylaza w surowicy – należy do enzymów, które wydzielane są do przewodu pokarmowego, wytwarzana jest właśnie w trzustce i śliniankach. Jej oznaczanie wskazane jest przy wystąpieniu ostrego bólu brzucha, co może pozwolić na rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki przy znacznie podwyższonym poziomie tego parametru, ale również bez objawów ze strony brzucha może świadczyć o zapaleniu ślinianek, czyli chorobie potocznie zwanej świnką.

Amylaza w moczu – jest również wykorzystywana przy diagnozowaniu chorób trzustki ze względu na fakt, że jej stężenie w moczu może utrzymywać się na wyższym poziomie i przez dłuższy czas niż w surowicy.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Za jej poziom odpowiada m.in. insulina, produkowana przez trzustkę. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy lub chorób trzustki.

Lipaza – jest enzymem swoistym dla trzustki, dlatego też podwyższenie jej poziomu w surowicy świadczyć może o uszkodzeniu tego narządu. Zwiększenie jej poziomu w chorobach trzustki powiązane jest ze wzrostem amylazy, jednak w przypadku zapalenia ślinianek (czyli choroby potocznie zwanej świnką) jej wartość pozostaje niezmieniona, co ułatwia rozpoznanie tej choroby.

PAKIET METABOLICZNY

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 153zł
Promocyjna cena badań: 121zł

Odczuwasz dolegliwości wieku średniego o nieznanym pochodzeniu powodujące zaburzenia funkcji metabolicznych organizmu.

Jako przesiew zleć sobie wykonanie kilku prostych testów w pakiecie, które wskażą na to czy jest się czym martwić.

Badania wchodzące w skład pakietu wskażą czy takie narządy jak trzustka, wątroba, nerki i układ kostny funkcjonują prawidłowo.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Glukoza w osoczu – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Cholesterol i triglicerydy – parametry te służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu jest równoznaczne ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Zaś podwyższone stężenie triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby. Badania te służą wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwalają ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Oznaczenia wartości cholesterolu i triglicerydów regularnie powinny wykonywać osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a także palacze papierosów.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Białko całkowite w surowicy – w jego skład wchodzą różne frakcje białek (m.in. albumina, globuliny). Wskazaniami do oznaczania tego podstawowego parametru są: przewlekłe choroby nerek i wątroby, przewlekłe biegunki i zespoły złego wchłaniania, oparzenia, zakażenia, niedobory białkowe w diecie, przewlekłe głodzenie, stany niedożywienia, a także odwodnienie, wstrząs i zaburzenia odporności. W celu oceny, która z frakcji białka jest odpowiedzialna za stany podwyższenia lub obniżenia całkowitej jego wartości należy wykonać badanie zwane proteinogramem, czyli elektroforetyczny rozdział białek.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, także żółtaczki noworodków, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości oraz przydatne do oceny skuteczności podawania witaminy D3. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Żelazo – jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komórkach organizmu. Wchodzi m.in. w skład hemoglobiny, która odpowiada za przenoszenie tlenu we krwi. Stężenie żelaza zależy od jego podaży w diecie, od wchłaniania w przewodzie pokarmowym, od magazynowania w wątrobie, jelicie, śledzionie i szpiku kostnym, a także od utraty z ustroju. Deficyt tego pierwiastka jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości, czyli anemii, ale może również być obserwowany przy diecie ubogiej w żelazo, w zaburzeniach wchłaniania, w okresie intensywnego wzrostu, w ciąży lub świadczyć o przewlekłej utracie krwi, np. w wyniku krwawień wewnętrznych niejasnego pochodzenia. Podwyższony poziom może być konsekwencją chorób wątroby lub przedawkowania preparatów zawierających żelazo.

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) – jest enzymem, którego najwyższa aktywność występuje w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym, nerkach, mózgu i wątrobie. Znaczenie kliniczne ma tylko podwyższony poziom, który obserwuje się najczęściej w chorobach mięśnia sercowego (np. zawał), mięśni szkieletowych, wątroby i dróg żółciowych. Nawet nieduże uszkodzenie komórek lub tkanek powoduje istotny wzrost aktywności LDH we krwi.
 

PAKIET TARCZYCOWY
 

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 59zł
Promocyjna cena badań: 45zł

Tarczyca jest narządem wytwarzającym hormony (tyroksynę, trijodotyroninę i kalcytoninę) regulujące szybkość przemiany materii w organizmie.

Zaburzenia funkcji tarczycy dzieli się na niedoczynność oraz nadczynność. W niedoczynności tarczycy obserwujemy między innymi wzrost masy ciała, trudności z koncentracją, zaś w nadczynności – obniżenie wagi ciała, zaburzenia rytmu serca, nerwowość i inne.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają w przypadku pacjentów niezdiagnozowanych:

 • rozpoznanie ewentualnych zaburzeń funkcji tarczycy
 • sprawdzenie czy wykryte zaburzenie ma charakter nadczynności czy niedoczynności.

W skład pakietu podstawowego wchodzą następujące badania:

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.

Tyroksyna wolna (fT4) – jest badaniem oznaczenia w surowicy krwi stężenia aktywnej, wolnej formy tyroksyny (jednego z hormonów tarczycy). Wzrost stężenia FT4 towarzyszy nadczynności, a spadek – niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z badaniem TSH stanowi podstawę diagnostyki chorób tarczycy.

PAKIET KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻE

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 272zł
Promocyjna cena badań: 199zł

Każdej kobiecie planującej ciążę zależy, aby przebiegła ona bez problemów, a dziecko rozwijało się prawidłowo i było zdrowe.

Dlatego też, przed zajściem w ciążę warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne, dzięki którym można ocenić ogólny stan zdrowia kobiety. Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań sprawdzających czy przyszła mama przebyła zakażenia i nabyła odporność na pasożyty, wirusy i bakterie, które mogą zagrozić zdrowiu dziecka. Skontrolowanie stanu swojego zdrowia umożliwi przygotowanie się do ciąży, zapewni prawidłowy rozwój dziecka, a przyszłej mamie spokój psychiczny.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę stanu zdrowia
 • sprawdzenie przebytych infekcji i nabytej odporności

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy, szczególnie u kobiet ciężarnych lub planujących ciążę.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę.

Profilaktyka zespołu TORCH (czyli toksoplazmozy, różyczki i cytomegalii):

przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG (Toxo G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Obecność przeciwciał świadczy o tym, że osoba przeszła zakażenie, aczkolwiek ich poziom nie wskazuje kiedy infekcja miała miejsce.

przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM (Toxo M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie może powodować nieuleczalne wady płodu, albo późniejsze powikłania u dzieci, jak i osób dorosłych..

przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG (Rubella G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie wirusem różyczki. Są także podstawą określenia odporności na wirusa po przebytym szczepieniu. Jeśli odporność jest niska, to istnieje jeszcze możliwość wykonania dodatkowego szczepienia przed planowaną ciążą.

przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgM (Rubella M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie wirusem różyczki, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie to może powodować poważne wady rozwojowe płodu, albo niebezpieczne dla osób dorosłych powikłania.

przeciwciała przeciw CMV – wirusowi Cytomegalii klasy IgG (CMV G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie lub nosicielstwo wirusa cytomegalii, który może wywoływać zakażenia przetrwałe.

przeciwciała przeciw CMV – wirusowi Cytomegalii klasy IgM (CMV M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie wirusem cytomegalii, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie może powodować w pierwszym trymestrze ciąży poronienia, bądź wady rozwojowe płodu, zaś w drugim i trzecim trymestrze przedwczesny poród.

.


PAKIET KOBIETY STOSUJĄCEJ ANTYKONCEPCJE HORMONALNĄ

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 78zł
Promocyjna cena badań: 68zł

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej wywołuje w organizmie kobiety szereg niewielkich zmian związanych z funkcjonowaniem wątroby, przemianami cholesterolu i lipidów oraz zwiększoną krzepliwością krwi.

Jest to powód, dla którego nie każda kobieta może stosować antykoncepcję hormonalną, zaś kobiety ją stosujące powinny regularnie kontrolować stan swojego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę zmian w funkcjonowaniu wątroby, metabolizmie lipidów i krzepliwości krwi.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu toksycznym m.in. marskości spowodowanej stałą podażą środków toksycznych (czyli np. leków, alkoholu).

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a także palacze papierosów oraz osoby stosujące przewlekle leki powodujące zmiany w układzie krzepnięcia (np. kobiety stosujące doustną antykoncepcję).

Czas protrombinowy (PT) – wyrażony jako INR (czyli międzynarodowy współczynnik znormalizowany) służy do oceniania układu krzepnięcia. Wydłużenie czasu protrombinowego może występować w przewlekłych chorobach miąższu wątroby, które mogą być spowodowane stałym przyjmowaniem leków.
 

PAKIET KOBIETY PO 40 ROKU ŻYCIA
 

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 206zł
Promocyjna cena badań: 176zł

Jesteś kobietą aktywną, chcesz w pełni korzystać z życia realizując swoje plany i marzenia.

Masz świadomość, że zależy to od dobrego stanu zdrowia. Wiesz też, że wkraczasz w wiek kiedy mogą pojawiać się problemy związane z cukrzycą, chorobami kości, nerek, a także pierwsze objawy menopauzy. Dlatego też, badania laboratoryjne są niezbędne, aby upewnić się, że jesteś w stanie dobrego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, metabolizmu kości oraz sprawdzenie potencjalnych zmian hormonalnych związanych z menopauzą.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed ewentualnym zajściem w ciążę.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosforany w surowicy – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, chorób przytarczyc i tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol, jak również w bólach kości i osłabieniu siły mięśniowej.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Kwas moczowy w surowicy jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Estradiol – jest hormonem odpowiedzialnym za rozrodczość, a także poziom wapnia. W okresie około menopauzalnym i menopauzie niedobory estradiolu przyczyniają się do rozwoju osteoporozy. Jego oznaczenie jest wykorzystywane do oceny konieczności wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy. Należy pamiętać, aby badanie to wykonywać w godzinach porannych ze względu na fakt, iż parametr ten wykazuje zmienność dobową.

Hormon folikulotropowy (FSH) – jest hormonem, który reguluje cykl miesiączkowy. Ma znaczenie w diagnostyce niepłodności, ale również stymuluje wydzielanie estrogenów, których ilość obniża się w okresie menopauzy. Stężenie FSH zmienia się w zależności od wieku oraz od dnia cyklu miesiączkowego, do tego wykazuje zmienność dobową, dlatego badanie należy wykonywać w godzinach porannych. Pomiar tego hormonu jest także użyteczny w ocenie tak zwanej rezerwy jajnikowej.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.
 

PAKIET MĘŻCZYZN PO 40 ROKU ŻYCIA

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 177zł
Promocyjna cena badań: 147zł

Postęp cywilizacyjny, nawał pracy, ciągły pośpiech powodują, że zapominamy o swoim zdrowiu.

Tymczasem, aktywny mężczyzna po czterdziestym roku życia jest narażony na choroby cywilizacyjne takie jak miażdżyca i choroba wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo, mogą pojawiać się problemy z oddawaniem moczu, których przyczyną może być przerost gruczołu sterczowego (krokowego) o łagodnym lub złośliwym charakterze. Dlatego, aby jak najdłużej być aktywnym zawodowo i fizycznie, warto jest czasem zwolnić tempo życia i skontrolować stan swojego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, sprawdzenie potencjalnych zmian związanych z przerostem gruczołu sterczowego oraz funkcjonowaniem tarczycy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do ewentualnego zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Antygen swoisty dla stercza (PSA) – oznaczenie jego poziomu wspomaga badanie przedmiotowe gruczołu krokowego. Podwyższony poziom PSA występuje u pacjentów z rakiem prostaty, z łagodnym przerostem gruczołu krokowego oraz stanami zapalnymi tkanek sąsiadujących z układem moczowo-płciowym. Oznaczanie PSA jest pomocne w określaniu postępowania z chorymi na raka prostaty. Test ten jest stosowany w monitorowaniu skuteczności terapii oraz w wykrywaniu wznowy nowotworów wywodzących się z tkanki gruczołu krokowego. Badania nie należy wykonywać w ciągu 3 tygodni od zabiegów przebiegających w okolicy gruczołu krokowego, takich jak: biopsja, masaż, badanie per rectum.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.

PAKIET PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM.

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 160zł
Promocyjna cena badań: 128zł

Planując zabieg chirurgiczny możesz w dogodnym dla Ciebie terminie wykonać komplet badań, które będą przydatne przy przyjęciu do szpitala i pomogą skrócić pobyt w nim, a także staną się przydatne podczas ewentualnych postępowań odszkodowawczych.

Badania wchodzące w skład pakietu wskażą jaki jest status serologiczny wirusów hepatotropowych, sprawdzenie poprawności działania nerek, status hemostazy układu krzepnięcia i fibrynolizy i określenie grupy krwi w układzie ABO i RH z określeniem statusu przeciwciał typu odpornościowego.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych. W przygotowaniu do zabiegu odgrywa szczególną rolę, gdyż może stanowić podstawę przeciwwskazania do wykonania zabiegu w trybie pilnym. Dodatkowo porównanie morfologii wykonanej przed zabiegiem do tej wykonanej po zabiegu jest rewelacyjnym markerem ewentualnych powikłań w postaci nadmiernych lub ukrytych krwawień.

Glukoza w osoczu – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy, które mogą utrudniać rekonwalescencję i gojenie ran po przebytym zabiegu.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale mają także znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, pozwalającej najlepiej ocenić stopień wydolności nerek, który jest niezbędny przy korzystaniu z tomografii komputerowej z podaniem kontrastu przed lub w trakcie przygotowania do zabiegu.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. U osób przygotowujących się do zabiegu jest pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu.

Czas protrombinowy (PT) – wyrażony jako INR (czyli międzynarodowy współczynnik znormalizowany) służy do oceniania układu krzepnięcia. Wydłużenie czasu protrombinowego może występować w przewlekłych chorobach miąższu wątroby, które mogą być spowodowane stałym przyjmowaniem leków. Ma także szczególne znaczenie u pacjentów stosujących stałą terapię preparatami przeciwkrzepliwymi, co jest niezwykle ważne przy planowaniu ewentualnych zabiegów.

Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) – jest jednym ze wskaźników krzepnięcia krwi. Stosuje się go do diagnostyki przyczyn krwawień. Jest także podstawowym parametrem podczas monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Oznaczenie tego parametru przed zabiegiem jest wskazane w celu oceny ewentualnych niedoborów czynników krzepnięcia, a tym samym przeciwdziałaniu ewentualnych nieprawidłowych krwawień.

Antygen HBs (HBsAg) – jest podstawowym markerem ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), dzięki czemu jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia oraz do monitorowania stanu osób zakażonych, aby ocenić czy pacjent jest nosicielem wirusa, a tym samym czy wymaga szczególnego przygotowania i przebiegu zabiegu.

Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) – są stosowane w diagnozowaniu pacjentów wykazujących objawy zapalenia wątroby oraz w przypadkach ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jednak należy pamiętać, że wykrycie wyłącznie anty-HCV, bez wskazań klinicznych, nie może stanowić podstawy rozpoznania zakażenia. Dlatego też dodatni wynik należy traktować tylko jako możliwość istniejącego zakażenia i należy przeprowadzić dodatkowe specjalistyczne badania, aby tę możliwość potwierdzić lub wykluczyć. Podczas zabiegu wymaga to od przeprowadzających zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku uzyskania wyniku ujemnego przed zabiegiem, a dodatniego po przeprowadzonej operacji można podejrzewać, że do zakażenia doszło podczas zabiegu, co jednak wymaga bardziej szczegółowych badań.

Grupa Krwi (ABO, RH) – jest badaniem niezbędnym przed porodem lub planowanym zabiegiem. Zachowanie zasad zgodności jest niezwykle istotne i absolutnie wymagane podczas transfuzji krwi.

PAKIET NIEDOKRWISTOŚCI NIEDOBOROWYCH 

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 158zł
Promocyjna cena badań: 127zł

Utrzymuje się u Ciebie stan złego samopoczucia, osłabienia i apatii, pomimo tego, że prawidłowo się odżywiasz i prowadzisz zdrowy tryb życia.

Sprawdź czy nie występuje u Ciebie niedokrwistość niedoborowa lub niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych. Są trzy główne przyczyny niedokrwistości: nadmierna utrata krwi (np. obfite miesiączki u kobiet, przewlekłe utajone krwawienie z przewodu pokarmowego), nieprawidłowa erytropoeza (wytwarzanie zmniejszonej ilości krwinek często o nieprawidłowym kształcie, wielkości i wybarwieniu) i nadmierna hemoliza krwinek (hemoliza wewnątrznaczyniowa). Najczęściej występująca niedokrwistość to niedokrwistość z niedoboru żelaza, która najczęściej występuje wśród młodych kobiet, które mają obfite miesiączki, u kobiet ciężarnych i u osób w podeszłym wieku.

Badania wchodzące w skład pakietu pozwolą sprawdzić czy występuje niedokrwistość i ustalić jej domniemaną przyczynę.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Retikulocyty – badanie to wykonuje się w celu oceny zdolności krwiotwórczych szpiku oraz do różnicowania przyczyny niedokrwistości (anemii). Jest także pomocne przy kontroli leczenia preparatami żelaza i w niedokrwistości z niedoboru żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego i miedzi oraz w niedokrwistości chorób przewlekłych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Żelazo – jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komórkach organizmu. Wchodzi m.in. w skład hemoglobiny, która odpowiada za przenoszenie tlenu we krwi. Stężenie żelaza zależy od jego podaży w diecie, od wchłaniania w przewodzie pokarmowym, od magazynowania w wątrobie, jelicie, śledzionie i szpiku kostnym, ale także od utraty z ustroju. Deficyt tego pierwiastka jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości, czyli anemii, ale może również być obserwowany przy diecie ubogiej w żelazo, w zaburzeniach wchłaniania, w okresie intensywnego wzrostu, w ciąży lub świadczyć o przewlekłej utracie krwi, np. w wyniku krwawień wewnętrznych niejasnego pochodzenia. Podwyższony poziom może być konsekwencją chorób wątroby lub przedawkowania preparatów zawierających żelazo.

Ferrytyna – stężenie ferrytyny uważane jest za najlepszy wskaźnik oceny zasobów ustrojowych żelaza, szczególnie, że dodatkowo odpowiada on zawartości żelaza w szpiku kostnym. Wskazaniem do oznaczenia oprócz oceny zasobów żelaza, diagnostyki niedoborów i różnicowania niedokrwistości jest także kontrola efektywności leczenia suplementami żelaza. Ferrytyna należy również do tzw. białek ostrej fazy i dlatego jej stężenie wzrasta w stanach zapalnych i w przebiegu infekcji.

Transferyna – jest białkiem syntetyzowanym w wątrobie, a jej poziom zależy od dostępności żelaza, gdyż to ona odpowiada za jego transport w organizmie, ale może również przenosić inne pierwiastki, takie jak miedź, cynk, kobalt i wapń. Oznaczenie tego parametru ma zastosowanie w diagnozowaniu niedokrwistości z niedoboru żelaza albo przeładowania organizmu żelazem, jak również w zaburzeniach wchłaniania żelaza, w zespołach utraty białka, w chorobach wątroby, w infekcjach, nowotworach i przewlekłych dializach, a także w przebiegu ciąży. Parametr ten zwiększa swoją wartość diagnostyczną w połączeniu z badaniem poziomu żelaza w surowicy – można wtedy obliczyć wskaźnik wysycenia transferyny, który jest przydatnym miernikiem gospodarki żelazowej.

Witamina B12 – badanie stężenia tej witaminy jest wykorzystywane w ocenie przyczyn niedokrwistości oraz zaburzeń neurologicznych. Niedobór tego parametru może wskazywać na niedostateczną podaż z pokarmem lub zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym, ale może też być związany z utratą apetytu i masy ciała, wzdęciami, zaparciami i zaburzeniami psychicznymi. Zapasy witaminy B12 w organizmie pokrywają zapotrzebowanie na nią nawet do 5 lat.

Białko C-reaktywne (CRP) – informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Jego podwyższone wartości obserwuje się już w zwykłym przeziębieniu. Służy także do monitorowania efektów leczenia.

 

PAKIET CIĄŻOWY PODSTAWOWY
 

Cena przy zakupie pojedynczych badań:275 zł
Promocyjna cena badań: 247zł

Ciąża to okres, gdy w organizmie kobiety dochodzi do wielu zmian w funkcjonowaniu organizmu.

Niestety, czasami podczas ciąży, dochodzi także do rozwoju nieprawidłowości takich jak anemia, cukrzyca czy zmiany w funkcjonowaniu nerek, które nie tylko wpływają na samopoczucie przyszłej mamy, ale także mogą niekorzystnie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę najczęściej spotykanych w organizmie kobiety ciężarnej zmian niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy, szczególnie u kobiet ciężarnych lub planujących ciążę, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przebieg ciąży, porodu i okres poporodowy

Antygen HBs (HBsAg) – jest podstawowym markerem ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), dlatego też jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia oraz do monitorowania stanu osób zakażonych, aby ocenić czy pacjent został wyleczony oraz czy po wyleczeniu pozostał nosicielem wirusa.

Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) – są stosowane w diagnozowaniu pacjentów wykazujących objawy zapalenia wątroby oraz w przypadkach ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jednak należy pamiętać, że wykrycie wyłącznie anty-HCV, bez wskazań klinicznych, nie może stanowić podstawy rozpoznania zakażenia. Dlatego też dodatni wynik należy traktować tylko jako możliwość istniejącego zakażenia i należy przeprowadzić dodatkowe specjalistyczne badania, aby tę możliwość potwierdzić lub wykluczyć.

przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG (Toxo G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Obecność przeciwciał świadczy o tym, że osoba przeszła zakażenie, aczkolwiek ich poziom nie wskazuje kiedy infekcja miała miejsce.

przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM (Toxo M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie może powodować nieuleczalne wady płodu, albo późniejsze powikłania u dzieci, jak i osób dorosłych..

przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG (Rubella G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie wirusem różyczki. Są także podstawą określenia odporności na wirusa po przebytym szczepieniu. Jeśli odporność jest niska, to istnieje jeszcze możliwość wykonania dodatkowego szczepienia przed planowaną ciążą.

Anty HIV- W ciąży trzeba wykonać wiele badań, aby wykryć ewentualne choroby, które mogą być groźne dla płodu. To zachowanie racjonalne, zrozumiałe i zwykle nie budzi żadnych oporów ze strony przyszłych mam.
Badania na obecność wirusa HIV powinny być wykonane u każdej przyszłej mamy – takie są wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

WR- Odczyn Wassermana jest przesiewowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce kiły.Kiła należy do chorób przenoszonych drogą płciową. Charakteryzuje się różnorodnością objawów związanych z zajęciem wielu narządów i układów. W przypadku kobiet ciężarnych może także prowadzić do zakażenia płodu na drodze przezłożyskowej, co prowadzi do poważnych konsekwencji pod postacią samoistnych poronień,wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, zgonów noworodków czy występowania u nich kiły wrodzonej. W związku z tak poważnymi konsekwencjami kiły dla rozwijającego się płodu oraz ze względu na stosunkowo częste występowanie tej choroby, istnieje obowiązek wykonywania u ciężarnych serologicznych badań przesiewowych w kierunku kiły.

Grupa krwi- Już podczas pierwszej wizyty lekarskiej w czasie ciąży lekarz prowadzący zleca wykonanie całego panelu różnych badań, w tym między innymi oznaczenia grupy krwi kobiety ciężarnej oraz ewentualnego występowania u niej przeciwciał przeciwko antygenom krwinek czerwonych. Badanie to ma przede wszystkim na celu ocenę ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem i tym samym ocenę ryzyka wystąpienia zagrażającej życiu płodu choroby hemolitycznej.

PAKIET BADAŃ NA CAŁĄ CIĄŻE

Cena przy zakupie pojedynczych badań: 721 zł
Promocyjna cena:612 zł


W skład pakietu wchodza następujące badania:


Grupa krwi- Już podczas pierwszej wizyty lekarskiej w czasie ciąży lekarz prowadzący zleca wykonanie całego panelu różnych badań, w tym między innymi oznaczenia grupy krwi kobiety ciężarnej oraz ewentualnego występowania u niej przeciwciał przeciwko antygenom krwinek czerwonych. Badanie to ma przede wszystkim na celu ocenę ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem i tym samym ocenę ryzyka wystąpienia zagrażającej życiu płodu choroby hemolitycznej.

Morfologia krwi 6 razy- Morfologia krwi jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych zlecanych przez lekarzy w przypadku występowania różnych dolegliwości. Wynika to z faktu, że jest to badanie proste i niedrogie, a jednocześnie dostarczające wielu cennych informacji o stanie zdrowia organizmu. Niejednokrotnie ułatwia znalezienie przyczyny dolegliwości lub nawet pozwala na rozpoznanie konkretnej jednostki chorobowej. Ze względu na tak duże znaczenie, morfologia jest także podstawowym badaniem wykonywanym u kobiet ciężarnych. Już podczas pierwszej wizyty lekarz prowadzący ciążę zleca wykonanie całego panelu badań laboratoryjnych, wśród których na pierwszej pozycji znajduje się właśnie morfologia krwi. Od tej pory badanie to będzie wykonywane regularnie co miesiąc aż do rozwiązania. Dzięki temu stan zdrowia organizmu ciężarnej, a tym samym stan zdrowia rosnącego w niej dziecka będzie pod stałą kontrolą, co pozwoli na wczesną interwencję w przypadku, gdyby coś było nie tak.

Mocz 8 razy-Badanie moczu w ciąży jest bardzo ważne, ponieważ niektóre zakażenia układu moczowo-płciowego w początkowej fazie rozwoju mają charakter bezobjawowy. Lekarz zleca ciężarnej wykonanie badania moczu podczas każdej wizyty. Badania moczu robi się na początku ciąży, a potem między 11. a 14. tygodniem, 15. a 20. tygodniem, 21. a 26. tygodniem, 27. a 32. tygodniem, 32. a 37. tygodniem, 38. a 39. tygodniem oraz około 40.tygodnia ciąży. Badanie moczu wykonuje się, by stwierdzić, czy nerki pracują prawidłowo i czy nie ma zakażenia układu moczowego.

Glukoza-Oznaczenie  stężenia glukozy we krwi (glikemii na czczo) wykonuje się już podczas pierwszej wizyty lekarskiej w czasie ciąży. W warunkach prawidłowych glikemia na czczo powinna wynosić 60-95 mg/dl (3,3-5,3 mmol/l). Badanie to ma na celu wykrycie i wczesne rozpoczęcie leczenia cukrzycy u kobiet ciężarnych, która nieleczona ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Hiperglikemia u matki (podwyższone stężenia glukozy) prowadzi do makrosomii płodu (płód bardzo duży), ale także przyczynia się do jego niedojrzałości i zwiększa zagrożenie powikłaniami położniczymi, takimi jak urazy okołoporodowe, wielowodzie, rozwiązanie cesarskim cięciem i niska ocena noworodka w skali Apgar. Może ponadto stać się przyczyną powstania wad wrodzonych u płodu ( wady serca, wady cewy nerwowej) lub nawet obumarcia wewnątrzmacicznego. Warto zaznaczyć, iż wady cewy nerwowej mogą pojawić się w pierwszym miesiącu życia płodowego.

WR 2 razy- Odczyn Wassermana jest przesiewowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce kiły. Obecnie ma on już coraz mniejsze znaczenie i jest zastępowany przez inne testy diagnostyczne. Kiła należy do chorób przenoszonych drogą płciową. Charakteryzuje się różnorodnością objawów związanych z zajęciem wielu narządów i układów. W przypadku kobiet ciężarnych może także prowadzić do zakażenia płodu na drodze przezłożyskowej, co prowadzi do poważnych konsekwencji pod postacią samoistnych poronień, przedwczesnych porodów, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, zgonów noworodków czy występowania u nich kiły wrodzonej. W związku z tak poważnymi konsekwencjami kiły dla rozwijającego się płodu oraz ze względu na stosunkowo częste występowanie tej choroby, istnieje obowiązek wykonywania u ciężarnych serologicznych badań przesiewowych w kierunku kiły w I i III trymestrze.

Hbs antygen 2 razy - HBsAg jest to antygen wirusowy wykrywany w surowicy krwi w przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B, popularnie nazywane „żółtaczką wszczepienną”. Antygen ten jest wykrywany w postaci ostrego zapalenia, w przypadku nosicielstwa wirusa, a także w postaci przewlekłego zapalenia. Jego oznaczanie jest powszechnie wykorzystywane w diagnostyce WZW typu B wraz z badaniem antygenu HBeAg oraz oznaczeniem przeciwciał anty-HBc, anty-HBs i anty-HBe w klasach IgM i IgG. Na podstawie uzyskanych wyników określa się, czy i z jaką postacią zakażenia mamy do czynienia. Obecnie zalecane jest profilaktyczne badanie obecności antygenu HBsAg u wszystkich ciężarnych około 37 tygodnia ciąży. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku i potwierdzenia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u matki, noworodek po porodzie, oprócz standardowej pierwszej dawki szczepionki przeciw WZW B, otrzyma dodatkowo swoistą immunoglobulinę (HBIG), która zawiera wysokie stężenia przeciwciał anty-HBs i anty-HBc. Zabezpieczy to dodatkowo noworodka przed zakażeniem, do którego z dużym prawdopodobieństwem mogło dojść w trakcie porodu w wyniku kontaktu z wydzieliną dróg rodnych matki, które dla noworodka może być bardzo niebezpieczne.

Toxoplazmoza IgG i IgM 3 razy- Toksoplazmoza to choroba, która nie jest groźna dla dorosłego człowieka. Przebiega niemal bezobjawowo. Jeśli jednak kobieta jest w ciąży, toksoplazmoza przekazywana jest przez nią dziecku. Może ona spowodować wówczas poważne uszkodzenie płodu. W Polsce rocznie od około 200 do 300 przyszłych matek ma wykrywane zakażenie pierwotniakiem.

Przeciwciała różyczki IgG- Różyczka jest wirusową chorobą zakaźną, która występuje głównie w wieku dziecięcym i na ogół u dzieci ma łagodny przebieg. Rzadziej zachorowania zdarzają się u dorosłych, zazwyczaj jeśli nie chorowali oni w dzieciństwie i mają one wtedy nieco cięższy przebieg. Niebezpieczna jest sytuacja, kiedy dojdzie do zachorowania na różyczkę u kobiety ciężarnej. Zwykle są to zachorowania pierwotne u kobiet, które w dzieciństwie nie chorowały, ale zdarzają się także wtórne zachorowania u kobiet, które już chorowały czy były szczepione przeciwko różyczce. Konsekwencje różyczki u kobiety ciężarnej są dla płodu bardzo poważne, od  poronień aż do poważnych wad wrodzonych. W diagnostyce różyczki zastosowanie ma badanie poziomu swoistych przeciwciał. Oznacza się je u kobiet przed ciążą, aby sprawdzić ich odporność na wirusa różyczki oraz w czasie ciąży, jeśli podejrzewa się u ciężarnej zachorowanie na różyczkę. Wyniki oznaczania poziomu przeciwciał pozwolą potwierdzić lub wykluczyć możliwość zachorowania.

HIV 2 razy- Przeciwciała HIV są wykrywane w testach przesiewowych i testach potwierdzających, które umożliwiają rozpoznanie zakażenia.Badanie zalecane jest u kobiet w ciąży aby zapobiec zarażeniu dziecka.

Test OGTT- Jest to test diagnostyczny, zwany także testem doustnego obciążenie 75 g glukozy lub testem O’Sullivana. Polega on na wypiciu 75 g glukozy, a następnie oznaczeniu po 60 minutach i 120 minutach  glikemii u ciężarnej. Do tego badania pacjentka musi być na czczo.
Wartości prawidłowe tego testu obciążenia glukozą powinny być niższe niż 92 mg/dl ,po wypiciu glukozy po 1 godzinie powinny być niższe niż 180 mg/dl a po 2 godzinach 153 mg/dl. Jeżeli takie są, uznajemy, że pacjentka nie ma cukrzycy ciążowej.

GBS- Kolonizacja dróg rodnych kobiety bakteriami chorobotwórczymi w czasie ciąży może być bardzo niebezpieczna dla rozwijającego się w jej łonie dziecka. Prowadzi to bowiem do ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego drogą wstępującą zarówno jeszcze w czasie ciąży w przypadku uszkodzenia błon płodowych, jak i przede wszystkim w trakcie porodu. Zakażenia te mogą być bardzo niebezpieczne dla płodu, ze względu na możliwość wywołania stanu zapalnego błon płodowych, ich przedwczesnego pęknięcia i doprowadzenia do przedwczesnego porodu. Natomiast jeśli do zakażenia dojdzie w okresie okołoporodowym, może to być przyczyną zagrażających życiu infekcji u noworodka. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem są paciorkowce grupy B, które dość powszechnie kolonizują drogi rodne u kobiet. Z tego względu jest istotne i zalecane wykonywanie w ciąży wymazów i posiewów z pochwy czy szyjki macicy w celu wykrycia ich kolonizacji przez bakterie chorobotwórcze, co umożliwi wczesne wdrożenie antybiotykoterapii i zapobiegnie powikłaniom w czasie ciąży oraz powikłaniom u noworodka.

 

 

Wyniki on-line

 

https://alablaboratoria.pl/view/wyniki-online