Poradnia Ortopedii Dziecięcej

Poradnia Preluksacyjna zajmuje się diagnostyką wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych.

W ramach wizyty w Poradni Preluksacyjnej wykonywane jest badanie ortopedyczne dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych metodą Grafa. Pierwsze badanie powinno odbyć się w pierwszym miesiącu życia dziecka. Badanie USG jest całkowicie nieszkodliwe dla dziecka. Kolejne kontrole wykonuje się w 3 i 6 miesiącu życia dziecka. Bardzo ważne jest aby wszystkie dzieci zostały poddane temu przesiewowemu badaniu. Wczesne wykrycie wady budowy stawu biodrowego zapewnia podjęcie leczenia, które przynosi 100% wyleczenia. Do poradni mogą kierować lekarze: pediatrzy, neonatolodzy, neurolodzy, ortopedzi.

 

 

Późne wykrycie wady nie daje niestety możliwości całkowitego wyleczenia. Konsekwencją zaniechania badań preluksacyjnych może być trwałe kalectwo!