Pulmonolog

Pulmonologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego. Rzadziej używana nazwa to pneumonologia, ewentualnie ftyzjatria.

Według obiegowej opinii pulmonologowie zajmują się tylko leczeniem chorób płuc. W rzeczywistości wymaga się od nich kompleksowego podejścia do leczenia całego układu oddechowego.